BADANIA LEKARSKIE 29.08.2022

BADANIA LEKARSKIE

Klubowe badania lekarskie są przeprowadzane przez klub przy współpracy z Wielkopolską Poradnią Sportowo-Lekarską. Klubowe badania lekarskie są dobrowolne i bezpłatne.Uwaga … więcej

UBEZPIECZENIE NNW 26.02.2022

UBEZPIECZENIE NNW

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT   UBEZPIECZENI: członkowie klubu pod warunkiem przedstawienia oświadczenia klubu potwierdzającego, że dany zawodnik był … więcej