BADANIA LEKARSKIE

BADANIA LEKARSKIE

Klubowe badania lekarskie są przeprowadzane przez klub przy współpracy z Wielkopolską Poradnią Sportowo-Lekarską.

Klubowe badania lekarskie są dobrowolne i bezpłatne.

Uwaga :
Jeżeli zawodniczka lub zawodnik zdecyduje się na wykonanie badań lekarskich we własnym zakresie - wówczas NALEŻY dostarczyć do trenera zespołu książeczkę zdrowia sportowca z ważnymi i aktualnymi badaniami lekarskimi (zdolność do uprawiania sportu).


.....

ZASADY UDZIAŁU W BADANIACH LEKARSKICH organizowanych przez klub !!!

PIERWSZE BADANIE !!! 

Dotyczy : osoby badanej po raz pierwszy oraz każdej innej u której przerwa w kolejnych  badaniach wynosi 12 miesięcy lub więcej !!!

1. Zgłoszenie udziału w badaniach przez rodzica zawodnika/zawodniczki za pośrednictwem aplikacji sportbm w celu wpisania przez klub na listę zawodników/zawodniczek do zbadania

2. Uzyskanie przez rodzica skierowania od lekarza rodzinnego do poradni lekarza sportowego i uzyskanie elektronicznego kodu zlecenia badań lekarskich (okresowe badanie w celu wydania przez lekarza specjalności medycyny sportu zdolności do uprawiania trenowanej dyscypliny sportu)

3. Wykonanie przez rodzica zawodnika/zawodniczki badań laboratoryjnych (morfologia, mocz, glukoza) :
- odpłatnie w ramach oferty punktu pobrań
lub
- (zalecanebezpłatnie w ramach dodatkowego skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego na badania laboratoryjne

5. Wypełnienie przez rodzica zawodnika/zawodniczki ankiety zdrowia przed badaniem

6 Stawienie się na badania w ustalonym terminie (dzień, godzina) z wypełnioną ankietą zdrowia - każdy badany zawodnik/zawodniczka ma wyznaczoną dokładną godzinę badań !!!

7. UWAGA - w trakcie badań lekarskich obowiązuje strój sportowy !!!
koszulka, krótkie spodenki, klapki

....

BADANIE KOLEJNE !!! 

dotyczy : zawodniczek lub zawodników którzy brali już udział wcześniej w klubowych badaniach lekarskich lub wykonali takie badanie w Wielkopolskiej Poradni Sportowo-Lekarskiej we własnym zakresie.

1. Zgłoszenie udziału w badaniach przez rodzica zawodnika/zawodniczki za pośrednictwem aplikacji sportbm w celu wpisania przez klub na listę zawodników/zawodniczek do zbadania

2. Wypełnienie przez rodzica zawodnika/zawodniczki ankiety zdrowia przed badaniem

3 Stawienie się na badania w ustalonym terminie (dzień, godzina) z wypełnioną ankietą zdrowia - każdy badany zawodnik/zawodniczka ma wyznaczoną dokładną godzinę badań !!!

4. UWAGA - w trakcie badań lekarskich obowiązuje strój sportowy !!!
koszulka, krótkie spodenki, klapki