PIŁKA NOŻNA - OBOZY/TURNIEJE (sezon 2022/2023) - wysokość, zasady płatności, terminy, zniżki

PIŁKA NOŻNA - OBOZY/TURNIEJE (sezon 2022/2023) - wysokość, zasady płatności, terminy, zniżki
PLAN i TERMINY OBOZÓW / TURNIEJÓW (sezon 2022/2023r.)
informacja dla zainteresowanych uczestnictwem w obozach i/lub turniejach na  warunkach opisanych w dalszej części artykułu.
 
1) ZIMA - obóz dochodzeniowy (Gruszczyn/Kobylnica/Swarzędz)

- 1 termin ferii zimowych (30.01.2023r. -   3.02.2023r.) - oferta dla grup (D1, E1) 
-
2 termin ferii zimowych (  6.02.2023r. - 10.02.2023r.) - oferta dla grup (B2, C2)

Planowany układ zajęć dziennych :
- ilość godzin / dziennie :  od 5 do 6 godzin 
- trening piłkarski (2 treningi / dziennie),
- wyżywienie (2 posiłki),
- zajęcia rekreacyjno-kulturalne (np. basen, kino, itp.)

2) TURNIEJ wyjazdowy :
- czas trwania : od 3 do 4 dni
- na terenie Polski lub Niemcy/Czechy
- termin : maj lub czerwiec 2023r. (dokładny termin podamy po wybraniu konkretnego turnieju)
- oferta dla grup treningowych : B2, C2, D1, E1/E2, F1/F2

3) LATO - obóz piłkarski :
- czas trwania : od 7 do 8 dni
- na terenie Polski
- termin : pierwsza połowa sierpnia 2023r. (w okresie od 5 do 20 sierpnia 2023r. - dokładny termin podamy po ustaleniu szacunkowej liczby uczestników i wybraniu konkretnej oferty)
- oferta dla grup treningowych : B2, C2, D1, E1/E2, F1/F2

4) LATO - obóz dochodzeniowy (Gruszczyn/Kobylnica)
-
1 termin  (3.07.2023r. - 7.07.2023r.) - oferta dla grup (E1/E2, F1/F2) 
-
2 termin (10.07.2023r. - 14.07.2023r.) - oferta dla grup (E1/E2, F1/F2)

Planowany układ zajęć dziennych :
- ilość godzin / dziennie :  od 5 do 6 godzin 
- trening piłkarski (2 treningi / dziennie),
- wyżywienie (2 posiłki),
- zajęcia rekreacyjno-kulturalne (np. basen, kino, itp.)

 

KOSZTY OBOZÓW / TURNIEJÓW - w zależności od wyboru rodzaju i terminu wpłaty :

A) 1 RATA WPŁATA "POCZĄTKOWA" 
- ZIMA (obóz dochodzeniowy) - termin do 30.09.2022r. - koszt 500,00 zł.
...
- TURNIEJ wyjazdowy - termin do 30.09.2022r. - koszt 550,00 zł.
...
- LATO (obóz piłkarski) - termin do 30.09.2022r. - koszt 1250,00 zł.
...
- LATO (obóz dochodzeniowy) - termin do 30.03.2023r. - koszt 500,00 zł.

B) WPŁATA W 10 RATACH MIESIĘCZNYCH 
- TURNIEJ wyjazdowy - od 30.09.2022r. do 30.06.2023r. - koszt 650,00 zł.
...
- LATO (obóz piłkarski) - od 30.09.2022r. do 30.06.2023r. - koszt 1450,00 zł.


C) WPŁATA W 4 RATACH 
- ZIMA (obóz dochodzeniowy) - od 30.09.2022r. do 30.12.2022r. - koszt 600,00 zł.
...
- TURNIEJ wyjazdowy - 30.09.2022r./30.12.2022r./28.02.2023r./30.04.2023r. - koszt 700,00 zł.
...
- LATO (obóz piłkarski) - 30.09.2022r./30.12.2022r./30.03.2023r./30.05.2023r. - koszt 1550,00 zł.
...
- LATO (obóz dochodzeniowy) - od 30.03.2023r. do 30.06.2023r. - koszt 600,00 zł.

 

D) 1 RATA WPŁATA "KOŃCOWA"  (opcja możliwa do wyboru TYLKO w okresie od 45 do 30 dni przed obozem / turniejem i pod warunkiem potwierdzenia przez klub posiadania jeszcze wolnych miejsc dla zgłaszanego uczestnika) :
- ZIMA (obóz dochodzeniowy) - do 30.12.2022r. - koszt 650,00 zł.
...
- TURNIEJ wyjazdowy - do 30.04.2023r. - koszt 800,00 zł.
...
- LATO (obóz piłkarski) - do 30.06.2023r. - koszt 1650,00 zł.
...
- LATO (obóz dochodzeniowy) - do 30.05.2023r. - koszt 650,00 zł.

 

ZASADY REZERWACJI MIEJSCA / UCZESTNICTWA W OBOZIE / TURNIEJU :

ZAPISY : od 14 do 21 września 2022r.
(UWAGA : tylko za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego w sportbm)
- wybór obozu / turnieju
- wybór rodzaju i terminów płatności za wybrany obóz / turniej
- terminowa realizacja wybranego sposobu płatności

 

ZASADY REZYGNACJI :

1) rezygnacja maksymalnie do 30 dni przed imprezą - możliwa pod warunkiem wniesienia kosztu rezygnacji w wysokości do 25% kosztu imprezy. Kwoty wpłacone zostaną rozliczone tyt. bieżących opłat i składek obowiązujących do końca bieżącego sezonu (tj. do sierpnia 2023r.). Pozostała kwota po dokonaniu mailowego ustalenia z rodzicem/opiekunem zawodnika/zawodniczki zostanie rozliczona albo tyt. kolejnych miesięcznych opłat i składek obowiązujących w następnym sezonie albo zwrócona rodzicowi/opiekunowi w przypadku rezygnacji z członkostwa w klubie.

2) rezygnacja w okresie mniej niż 30 dni przed imprezą - możliwa pod warunkiem wniesienia kosztu rezygnacji w wysokości do 40% kosztu imprezy. Pozostałe zasady rozliczenia wniesionych wcześniej wpłat zostaną dokonane analogicznie jak to zostało opisane w pkt.1)

3) rezygnacja z imprezy ze względów zdrowotnych : jest możliwa po mailowym zgłoszeniu takiego faktu do klubu, ustaleniu rodzaju zdarzenia medycznego uniemożliwiającego udział i ewentualnym przedstawieniu stosownej dokumentacji medycznej. Koszt rezygnacji w taki przypadku może wynieść do 25 % imprezy.

Uwaga : W przypadku odwołania/skrócenia imprezy przez klub ze względu na wystąpienie przyczyny/przyczyn niezależnych od klubu, kwoty wpłacone zostaną rozliczone tyt. bieżących opłat treningowych obowiązujących do końca bieżącego sezonu (tj. do sierpnia 2023r.). Pozostała kwota po dokonaniu mailowego ustalenia z rodzicem/opiekunem zawodnika/zawodniczki zostanie rozliczona albo tyt. kolejnych miesięcznych opłat treningowych obowiązujących w następnym sezonie albo zwrócona rodzicowi/opiekunowi w przypadku rezygnacji z członkostwa w klubie.