SKŁADKI - PIŁKA NOŻNA - wysokość, zasady płatności, terminy, zniżki

SKŁADKI - PIŁKA NOŻNA - wysokość, zasady płatności, terminy, zniżki
PIŁKA NOŻNA
 
PODSTAWOWE SKŁADKI MIESIĘCZNE - sezon 2022/2023
(zasady i wysokość składki obowiązujące od 01.09.2022r. do 31.08.2022r.) : 
- miesięczne składki podstawowe dziecko/zawodnika zespołu są płatne przez okres kolejnych 10 miesięcy tj. od września 2022r. do czerwca 2023
- w miesiącach lipiec-sierpień 2023 miesięczne składki podstawowe nie są płatne
 
--- Trenujemy przez CAŁY roku, a składki płacimy TYLKO przez 10 miesięcy ---
 
UWAGA :
- w lipcu i sierpniu 2023r. treningi odbywać się będą wg. harmonogramu treningów letnich tj. minimum 2 treningi w tygodniu 
- w sierpniu 2023r. po zakończeniu klubowych obozów letnich nastąpi powrót do stałego harmonogramu treningów (w zależności od grupy wiekowej) 
 
WYSOKOŚĆ 10 PODSTAWOWYCH SKŁADEK MIESIĘCZNYCH
- sezon 2022/2023 (obowiązują od 01.09.2022r. do 30.06.2022r.) :
piłka nożna - składka miesięczna  : 156,00 złotych (składka miesięczna)
 
UWAGA :
- w przypadku zgłoszenia (na adres piast.kobylnica@poczta.onet.pl) do 10 czerwca 2023r. przerwy w treningach w okresie od 1 lipiec do 30 sierpnia - trwającej powyżej 28 dni - wysokość składki za czerwiec 2023r. zostanie odpowiednio skorygowana z uwzględnieniem zgłoszonego okresu zawieszenia treningów.
- w przypadku zgłoszenia (na adres piast.kobylnica@poczta.onet.pl) po 10 czerwca 2023r. przerwy w treningach w okresie od 1 lipiec do 30 sierpnia - trwającej powyżej 28 dni - wysokość składki za wrzesień 2023r. zostanie odpowiednio skorygowana z uwzględnieniem zgłoszonego okresu zawieszenia treningów.
 
WYSOKOŚĆ PODSTAWOWYCH SKŁADEK MIESIĘCZNYCH ZA 2 i KOLEJNE DZIECKO TRENUJĄCE W KLUBIE - sezon 2022/2023
(obowiązują od 01.09.2022r. do 30.06.2022r.) :
Uwaga : w przypadku trenowania w klubie (piłka nożna/siatkówka) przez więcej niż jedno dziecko rodzica/opiekuna prawnego wysokość miesięcznej składki podstawowej  wynosi - za zawodnika sekcji piłki nożnej : 
- za 2 trenujące (wg. ukończonego wieku ) dziecko/zawodnika : 136,00 złotych (składka miesięczna) 
- za 3 trenujące (wg. ukończonego wieku ) dziecko/zawodnika : 116,00 złotych (składka miesięczna) 
 
 
TERMIN PŁANOŚCI PODSTAWOWYCH SKŁADEK MIESIĘCZNYCH
- sezon 2022/2023 (obowiązują od 01.09.2022r. do 30.06.2022r.) :
składka miesięczna/składki miesięczne są płatne do 10 dnia każdego miesiąca.
 
WYSOKOŚĆ PODSTAWOWEJ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ
W OKRESIE ZGŁOSZONEJ PRZERWY/ZAWIESZENIA TRENINGÓW :
w przypadku zgłoszenia przerwy w treningach - ze względu na nieobecność spowodowana kontuzją/chorobą/w okresie letnim/inny uzasadniony przypadek - trwającą nieprzerwanie powyżej 28 dni - składka podstawowa wynosi 40,00 złotych za dany miesiąc.
 
O konieczności skorzystania z przerwy/zawieszenia treningów rodzic/opiekun prawny zawodnika/zawodniczki jest zobowiązany powiadomić klub w formie pisemnej (wiadomość na mail : piast.kobylnica@poczta.onet.pl) niezwłocznie po powstaniu przyczyny przerwy/zawieszenia treningów w celu pomniejszenie kwoty składki w aplikacji sportbm.
 
CO JEST WLICZONE W CENĘ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ ?
WYSOKOŚĆ ZNIŻEK W WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT I SKŁADEK MIESIĘCZNYCH
 
1. Tygodniowy cykl zajęć treningowych, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach
2. Możliwość wykonania darmowego badania lekarskie organizowanego przez klub
3. Podstawowe ubezpieczenie NNW zawodnika/zawodniczki 
4. Zniżka w wysokości do 110,00 złotych rocznie z tytułu składek miesięcznych za samodzielny zakup obuwia sportowego lub klubowego sprzętu sportowego w ramach oferty sklepu JOMA (zasady uzyskania zniżki - patrz odrębny artykuł na stronie)
5. inne oferty sezonowe.
 
LZS Piast Kobylnica